Har skrevet 1 artikler

Leif Ove Larsen

Leif Ove Larsen (f. 1961) er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Et av hans interesseområder er medienes samfunnsmessige roller., med særlig vekt på film og journalistikk. Doktoravhandlingen fra 1999, Moderniseringsmoro, er en sosialhistorisk studie av romantiske komedier i norsk etterkrigsfilm.