Har skrevet 1 artikler

Jan Anders Diesen

Jan Anders Diesen (f. 1948), professor emeritus, Høgskolen i Innlandet. Har forsket på dokumentarfilm og stumfilm, særlig polare ekspedisjonsfilmer.