Har skrevet 1 artikler

Irene Torp Halvorsen

Irene Torp Halvorsen (f. 1978) er filmviter og jobber som kurator på Cinemateket i Oslo.