Har skrevet 11 artikler

Ingrid Kristin Dokka

Ingrid Kristin Dokka (f. 1961) har hovedfag i medier og kommunikasjon fra UiO, og er medlem av Norsk filmkritikerlag. Hun har bl.a. skrevet for Klassekampen og Filmtidsskriftet Z, og jobber nå i Norsk filminstitutt.