Har skrevet 9 artikler

Ida Cathrine Holme Nielsen

Ida Cathrine Holme Nielsen (f. 1990) tar en mastergrad i film- og audiovisuell estetikk ved Københavns Universitet. Masteroppgaven handler om skjønnhetsidealer gjennom filmhistorien og moderne skjønnhetsidealer i periodefilm.