Har skrevet 13 artikler

Eivind M. Nordengen

Eivind M. Nordengen (f. 1991) har mastergrad i film- og fjernsynsvitenskap fra HiL. Han er tidligere leder i Lillehammer filmklubb, og jobber for tiden som programsjef i Amandusfestivalen.