Har skrevet 7 artikler

Christer Bakke Andresen

Christer Bakke Andresen (f. 1978) er førsteamanuensis i filmvitenskap ved NTNU. I sin doktorgradsavhandling studerte han utviklingen av den norske grøsserfilmen under tittelen «Åpen kropp og lukket sinn. Den norske grøsserfilmen fra 2003 til 2015».