Har skrevet 1 artikler

Chris Aarnes Bakkane

Chris Aarnes Bakkane (f. 1992) er freelance tegner, og har en mastergrad i filmvitenskap fra NTNU. Hans interesseområder inkluderer filmestetikk og -historie, og klimafilm.