Har skrevet 3 artikler

Arnstein Bjørkly

Arnstein Bjørkly (f. 1952) har studert historie, fransk, filosofi og allmenn litteratur (UiO). Har til sammen jobbet over 25 år i forlagsbransjen, bl.a. som redaktør i Aschehoug Litteratur (1996-2006). Har skrevet om film siden 1973 i bla. Gateavisa, Profil, Vagant og Le Monde Diplomatique, og holdt forelesninger om Hitchcock, Kubrick og Camille Paglia ved Det kgl. Danske Kunstakademi, København (1989-2001). Bøker om film: «Filmkunstnere om film – fra Lumière til Greenaway» (1995, red.), «Kubrick – overblikk og labyrint» (2000, red.), samt «Midler til fortryllelse» (2013).