Har skrevet 1 artikler

Anne-Lise With

Anne-Lise With (f. 1960) er høgskolelektor og underviser i film- og fjernsynsvitenskap på Høgskolen i Lillehammer. Hun har bl.a. skrevet en rekke artikler og essays om representasjon av erindring/minne i film.