Har skrevet 1 artikler

Andreas Iversen

Andreas Iversen (f.1983) har master i film- og fjernsynsvitenskap fra Høgskolen i Lillehammer. I sin masteroppgave «Kodenavn Kvalitet» så han på norske og danske tv-serier i forhold til kvalitetsseriebegrepet.