Har skrevet 1 artikler

Aleksander Serigstad

Aleksander Serigstad har en mastergrad i film- og fjernsynsvitenskap fra Høgskolen i Lillehammer. I masteroppgaven sin skrev han om den norske kultregissøren Bredo Greve.