Tarantino sår frø for kinokulturen – høstet applaus for testvisningen av The Hateful Eight

Sist lørdag brøt det ut entusiastisk applaus i Paramount Theatre, da Quentin Tarantino viste materiale fra sin kommende film The Hateful Eight under Cine Gear Expo. Filmen ble vist på 70mm-format, og hvis Cinemateket i Oslo får bestå og beholde Tancred-salen, kan vi kanskje også få se The Hateful Eight i sitt rette format her hjemme.

Testmaterialet fra The Hateful Eight inneholdt nærbilder av skuespillere, samt interiør og eksteriør i skiftende lyssetting. Det jobbes med å finne den beste måten filmen kan presenteres digitalt på, men Tarantinos westernfilm er ment å vises på 70mm, og skal anslagsvis vises på dette formatet i rundt femti kinosaler i USA.

Ifølge Dan Sasaki, Panavisions visepresident for såkalt optical engineering, forsøker Tarantino å få publikum tilbake til kinosalen der filmkunsten hører hjemme:

He really wants to get people back into theaters. You’re not going to get this [at home]. Quentin wanted an epic Western, something that hasn’t been seen in forever, that would really «wow» people. [When he saw this test,] he started bouncing in his seat.

The Hateful Eight er skutt på 65mm-film og er visstnok den første produksjonen siden Khartoum (Dearden, Elisofon; 1966) som bruker linser av typen Ultra Panavision 70.