Festivalen Oslo Pix og regissør Ellen Ugelstad vil skape diskusjoner om norsk psykiatri med filmen The Recovery Channel

Oslo Pix 2023: Sjangerhybriden The Recovery Channel, som plasserer tvang innen norsk psykiatri under lupen, får verdenspremiere på Oslo Pix filmfestival 31. august. Visningen skal etterfølges av en kunstnerisk aksjon med det fiktive organet «Klagebyrået», som skal bistå alle som ønsker å få hjelp til å klage på feil behandling. 

I dagens pressemelding heter det at The Recovery Channel tar oss med inn i en fiktiv nyhetssending som går i dybden på psykisk helse, menneskerettigheter og tvang: «Ved å imitere nyhetsestetikkens form med nyhetsankere i studio, vignetter og innslag, belyser filmen utfordringene knyttet til moderne behandling av psykiske lidelser og hva det vil si å være fratatt friheten». Filmen tar utgangspunkt i regissør Ellen Ugelstads personlige erfaringer:

Min bror har vært under tvungent psykisk helsevern i flere tiår. Jeg har lenge ønsket å gjøre noe spesifikt om bruk av tvang i psykiatrien. Film gir oss de menneskelige historiene og kan gå inn i mørke avkroker og skildre virkeligheter vi har minimalt innsyn i. Mange mennesker føler stor skam, ydmykelse og smerte mange år etter opplevelser med tvangsbruk. Det dreier seg om psykisk helse, men også om grunnleggende menneskerettigheter.

The Recovery Channel er ikke bare en film, det er en aktivistisk plattform og en sterk appell til endring som stiller spørsmål ved et system som ofte blir akseptert uten å bli utfordret. Verdenspremieren på Oslo Pix filmfestival vil forhåpentligvis etterlate et behov for at endring må skje.

Ugelstad har også tidligere vist film på Oslo Pix, nærmere bestemt essayistiske Making Sense Together, som også utforsket forholdet mellom makt og avmakt i psykiatrien (les vårt intervju), og har etablert seg som en egenrådig filmstemme som arbeider i åpne rom mellom forskjellige sjangere og uttrykksformer. De siste årene har hun bemerket seg med hele to vinnere av Gullstolen i Grimstad, kortfilmene Den grønne dalen og The Wonders Beneath the Sea.

Ellen Ugelstad (foto: Emil Sæthern).

Det fiktive «Klagebyrået» fra The Recovery Channel skal under festivalen gjenskapes i virkeligheten i form av en «kunstnerisk aksjon». Denne er et samarbeid med Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) og gir mennesker mulighet til å få gratis juridisk hjelp til å klage fra advokater med spisskompetanse på feltet.

Pix-festivalens programmerer Johanne Svendsen Rognlien er entusiastisk til prosjektet: «Ugelstad bruker film til å sette søkelys på strukturelle utfordringer i samfunnet vårt. Hun er en viktig stemme i debatten om makt og avmakt i psykiatrien. Vi har fulgt Ugelstads prosjekter i flere år og var stolte over å ha verdenspremieren på Making Sense Together i 2018. Derfor er det svært gledelig at Oslo Pix er festivalen der The Recovery Channel starter sin reise ut i verden, sier Rognlien.

Årets Oslo Pix-festival foregår i tidsrommet 28. august–3. september.