Montages vant Norsk filmkritikerlags hederspris Budbringeren

I går kunne Montages stolt ta imot Norsk filmkritikerlags hederspris, Budbringeren.

Filmkritikerlagets hederspris har tidligere blitt tildelt blant andre Norsk filmklubbforbund, filmviter Anne Gjelsvik og BIFF-direktør Tor Fosse. Prisen tar utgangspunkt i den originale kinoplakaten for Pål Sletaunes film Budbringeren, laget av Kim Hiorthøy, og er redesignet av Lise Kihle.

Juryen skrev følgende i sin begrunnelse, som ble lest opp av filmkritikerlagets leder Mode Steinkjer under gårsdagens prisutdeling på Engebret café i Oslo:

«Filmkritikerlagets hederspris Budbringeren skal gå til «en person/organisasjon som har beriket filmkulturen gjennom å spre kunnskap, engasjement og entusiasme for film som kunstuttrykk». Sjelden har vel de ordene passet så godt som på årets Budbringer. Få steder finnes det så mye filmkunnskap, engasjementet er heftig og begeistret, og entusiasmen høylytt. Vi snakker om en tydelig kraft innenfor og i randsonen av norsk film- og mediemiljø, og en uredd motstemme og en frittalende ambassadør og forsvarer av norsk og internasjonal filmkunst.

Vi vil hedre årets budbringer først og fremst for innsatsen for norsk film, både som formidler og dokumentarist. Det er snakk om et kollektiv som elsker alt ved film. De er på alle festivaler og steder der film vises. De snakker film, de dyrker kinokultur, debatterer og intervjuer filmskapere, skuespillere, produsenter og fagfolk. De skriver om film, analyserer, anmelder og de formidler pur filmglede og enda purere filmforargelse i podkasten Filmfrelst. Gjennom hundrevis av episoder er ord og meningsbrytning blitt til utallige timer ren idealisme. Og vi vil særlig framheve Budbringerens prosjekt «Analysen», årboken som samler nærlesninger av hver eneste nye norske kinofilm med bidrag fra et bredt faglig sammensatt miljø.

Budbringeren 2019 går til nettstedet Montages ved redaktørene Lars Ole Kristiansen og Karsten Meinich på vegne av stab og skribenter.

I sin takketale understreket redaktørene at denne prisen er til alle som har bidratt og bidrar til Montages. I tillegg ble det rettet en stor takk til alle samarbeidspartnere, støttespillere, lesere og lyttere.

Montages fyller 10 år i 2019, men dette var ikke et poeng fra juryens side – som kommenterte det forestående jubileet som et morsomt sammentreff. I alle tilfeller vil Montages invitere til en større feiring under Oslo Pix, i samarbeid med festivalen og Vega Scene.

*

Redaktørene Karsten Meinich og Lars Ole Kristiansen tar imot prisen på vegne av Montages.