Gjør deg kjent med filmfestivalen «Movies on War»

Filmfestivalen Movies on War arrangeres for femte gang i høst. Årets utgave, som går av stabelen 12.-14. november i Elverum, lover et variert program og spennende gjester.

Blant filmfestivalene i Norge, er nok Movies on War en av de mindre kjente – selv for cineaster som ofte frekventerer denne typen arrangementer. Som det fremkommer av tittelen, har festivalen et tematisk fokus på filmer som på ulike måter belyser temaer tilknyttet «fred og forsoning, krig og konflikt».

Frem mot 1. november vil Movies on War brette ut årets program, bestående av 2o forskjellige titler. Mange av disse er vanskelige å oppdrive eller umulig å få sett på stort lerret i Norge. I tillegg til å vise film, arrangerer festivalen en rekke diskusjoner og seminarer.

Foreløpig er Erik Poppe og den russiske fotografen og regissøren Andrei Nekrasov bekreftet som gjester. Poppe vil snakke om arbeidet med sin kommende spillefilm Kongens nei – tre døgn i april. Nekrasov vil, ved siden av å introdusere sine egne filmer (Rus­siske lek­sjoner, Opprør: Litvinenko-saken og Vantro), holde en lengre master class, der han fokuserer på utfordringer knyttet til å formidle samfunnskritikk i en tid der ytringsfriheten er innskrenket.

Årets Movies on War-program er inndelt i fire bolker, som beskrives slik:

«Frem fra glemselen»:

Et historisk filmprogram med glemte perler fra den norske filmarven. Programmet inneholder både fiksjonsfilm og genuint arkivmateriale fra Elverum hentet ut fra Nasjonalbibliotekets magasiner. Til programmet hører også spennende debatter, som for eksempel: Hvordan påvirker film- og TV- dramatiseringer av virkelige hendelser vår oppfatning av historien?

«Til ungdommen»:

Ungdom er en viktig målgruppe for festivalen, og i år er det høyst aktuelle tema som preger programmet vi skreddersyr for dem. Flyktningstrømmen til Europa Schengen-landene har tatt en dramatisk vending i høst. Hvordan oppleves det å være på flukt? Og hvordan ser vi her hjemme på flyktningene som gruppe og individer? Det andre temaet er ekstremisme i ulike kulturer, særlig i ungdomsmiljøene. Hvor går grensen mellom idealisme og ekstremisme? Hvem er ekstremistene, og hva er deres historie?

«Russland»:

Hva skjer i Russland? Og hva vil Putin egentlig? Hvordan preger utviklingen i Russland nabolandene? Vi komponerer et filmprogram med film fra Norden, Baltikum og Russland selv som tematiserer utviklingen i Russland, samt synet på og forholdet til stormakten. Filmene vil ledsages av foredrag og debatt.

«Kvinner i kamp»:

Med utgangspunkt i innføringen av kvinnelig verneplikt i Norge ønsker vi å rette oppmerksomhet til kvinners ofte glemte krigsinnsats og -erfaringer. Hvordan skildres disse erfaringene i film? Og: Hvilke roller tilskrives kvinnene når krigshistorien forfattes?

Gjør deg kjent med det foreløpige programmet på festivalens hjemmesider.