Maria Fosheim Lund

mariafosheim@gmail.com

Jeg har nylig flyttet hjem til Norge etter å ha bodd i New York i tre år hvor jeg har tatt mastergrad i filmvitenskap ved Columbia University. Etter studiene jobbet jeg som vit.ass. ved universitet med Women Film Pioneers Project (publikasjonen kommer i 2011). På the Museum of the Moving Image hadde jeg sommerjobb i oppstartfasen til det flotte filmnettstedet Moving Image Source. Det siste året har jeg vært ansatt i filmavdelingen til MoMA, hvor jeg blant annet har vært med å organisere en retrospektiv serie med Roy Andersson sine filmer, og den årlige dokumentarfilmserien Documentary Fortnight. Når det gjelder film er jeg så godt som altetende, men er ekstra glad i avant-gardefilm og dokumentarfilm.

Artikler skrevet av Maria: