Hans Henrik Hvoslef

hundreh@hotmail.com

Etter 3 år i Lillehammer og en bachelorgrad i filmvitenskap rikere tok turen seg videre til København, hvor jeg hoppet på masterstudiet Media Technology and Games. Her har jeg blitt, og begynner på det andre og siste året i studiet. Jeg har dermed vært heldig nok til å studere begge mine to lidenskaper, både film og spill. Om det er en fellesnevner å peke på så er det at jeg ser på begge som utrykksformer, som bruker blant annet både visuelle og auditive virkemidler til å formidle mening til titteren/spilleren. Det er både likheter og forskjeller mellom de forskjellige mediene, noe jeg håper å kunne belyse ved hjelp av mine skriblerier hos Montages.

Av filmer som står meg nær kan det nevnes Blade Runner, Lost in Translation, Crouching Tiger, Hidden Dragon, samt Alien for å nevne noen få. Spillmessig kan smaken min beskrives som lettere eklektisk, med Braid, Planescape Torment, Portal, Shadow of the Colossus samt World of Goo høyt på en lang, lang liste.

Artikler skrevet av Hans Henrik: