Carl Wilhelm Müller

cwmuller@gmail.com

Carl Wilhelm Müller (f. 1985) har en mastergrad i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. I masteroppgaven tok han for seg bruken av filmestetiske virkemidler i dataspill.

Artikler skrevet av Carl Wilhelm: