Søkeresultat for: "Pomor Film"

  • 20. august 2015

    Knut Erik Jensen vil folkefinansiere film om nordnorsk krigshistorie

    Knut Erik Jensen vil lage filmen Lengsel etter nåtid for å fortelle hva som skjedde i Finnmark under andre verdenskrig, da landsdelen ble evakuert og brent ned av nazistene. I fjor publiserte vi en lengre artikkel om prosjektet og regissør Jensens frustrasjon over Norsk filminstitutts manglende interesse. Nå tyr Jensen og produsent Knut Skoglund til såkalt «crowdfunding» eller folkefinansiering for å ro filmen i havn. [3]