Filmfrelst #585: Fysisk format – Spesialvisning i Oslo av Out 1 og ny bok om Jacques Rivette

I denne Filmfrelst-episoden presenterer vi et nytt kapittel i vår podkast-serie Fysisk format, og denne gangen setter vi fokus på spesialvisningen av Jacques Rivettes Out 1 i Oslo 2.-3. mars, og utgivelsen av en ny essaybok om Rivette.

Under etiketten Fysisk format retter vi blikket mot filmkulturens fysiske formater, og diskuterer de mange håndfaste objektene som så lenge har vært et av filmformidlingens viktigste redskap. I tidligere episoder har vi snakket mest inngående om fysiske utgivelser av film på Blu-ray/DVD, men i denne episoden utvider vi fokuset vårt ved å løfte frem et fysisk arrangement (med «ekstramateriale») og en ny bokutgivelse.

En av de mest kjente enhjørningene i europeisk filmkanon – som aldri har vært vist på kino i Oslo, før nå! – nybølgeregissøren Jacques Rivettes trettentimers filmserie Out 1 (1971) blir endelig vist på Cinemateket i Oslo. Arrangementet går av stabelen lørdag 2. mars kl. 13.00 i Tancred-salen, og fortsetter gjennom søndag 3. mars helt til kl. 19.40, da hele filmen er ferdig vist. Underveis blir det introduksjoner og faglige innlegg av Montages-redaktør Hedda Robertsen og kritiker Benjamin Yazdan, samt forfatter Hans Petter Blad. Her kan dere studere hele Out 1-visningsprogrammet, og billettene kan kjøpes hos Cinemateket i Oslo.

Robertsen og Yazdan er våre gjester i denne podkastepisoden, og snakker med Karsten Meinich om hvordan dette Out 1-arrangementet ble til, deres forhold til Jacques Rivette sine filmer og på hvilken måte han skiller seg ut blant regissørene vi forbinder med den franske nybølgen, og ikke minst hvordan Out 1 er plassert innad i Rivettes eklektiske filmografi. Vi får også høre om Robertsens nye essaybok, Jacques Rivette. Tre tekster (2024, Forlaget H//O//F) som utgis i anledning Out 1-visningen.

God lytting!