Filmfrelst #445: Filmkunstneriske bearbeidelser av 22. juli

I denne episoden av Filmfrelst ser vi nærmere på ulike filmkunstneriske bearbeidelser av 22. juli, i samtale med to filmvitere fra forskningsprosjektet Face of Terror og den tilknyttede bokutgivelsen Bearbeidelser.

Det er snart 10 år siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011, og siden 2016 har en gruppe film- og medievitere ved NTNU samlet sine forskningsaktiviteter i prosjektet Face of Terror, hvis innhold oppsummeres slik i den offisielle presentasjonen:

The project focus primarily on visual media (film and photography) and investigates mediation of terrorism in news media, fiction film, documentary films, but also in literature and art. The terror attacks in Norway 2011 are central in our studies, as is 9/11 and recent terror attacks in Europe.

Bokutgivelsen Bearbeidelser – 22. juli i ord og bilder, en antologi utgitt av Universitetsforlaget sent i 2020 med Anne Gjelsvik som redaktør, sprang ut av forskningsprosjektet hos NTNU og er «en bok om og med kunstneriske bearbeidelser av 22. juli, [med mål om] å synliggjøre og reflektere over hvordan terrorhendelsene i Norge 22. juli 2011 har blitt behandlet og bearbeidet.»

Med utgangspunkt i noen av artiklene fra Bearbeidelser og filmene Utøya 22. juli (2018, Poppe), Rekonstruksjon Utøya (2018, Javér) og Generasjon Utøya (2021, Endresen/Holm) setter vi i denne podkastsamtalen fokus på hvilke kunstneriske valg og grep filmskaperne har tatt i sine behandlinger av 22. juli, og hvordan filmene representerer ulike bearbeidelser av terrorangrepene.

Ved mikrofonene sitter professor Anne Gjelsvik og stipendiat Mads Outzen, som begge også er bidragsytere til Montages, men som deltar i denne episoden som representanter for forskningsprosjektet og bokutgivelsen nevnt over. Montages-redaktør Karsten Meinich leder samtalen med Gjelsvik og Outzen.

God lytting!