Filmfrelst #217: Kosmorama 2016 – Kulturkritikk-seminaret The 50 Year Argument

Kosmorama 2016: Hvordan har vilkårene for kulturkritikken i den offentlige debatten endret seg de siste årene?

Dette spørsmålet stod sentralt på kulturkritikk-seminaret The 50 Year Argument, arrangert av NTNU og Kosmorama. Her ble dokumentarene Regarding Susan Sontag og The 50 Year Argument (signert Martin Scorsese), om tidsskriftet The New York Review of Books, presentert og vist for å igangsette samtaler om hvilken funksjon den gode kulturkritikken har, og hvorfor den er så viktig.

Visningen av Regarding Susan Sontag ble etterfulgt av en prat mellom forfatter Linn Ullmann og litteraturviter- og kritiker Kaja Schjerven Mollerin. The 50 Year Argument skapte grunnlaget for en paneldebatt med Linn Ullmann, forfatter og litteraturviter Frode Saugestad, redaktør i Bokmagasinet Karin Haugen, journalist Yasmine El Rashidi og kulturredaktør i Adresseavisen Stian Wallum. Samtalen ble moderert av professor i filmvitenskap Anne Gjelsvik (NTNU).

I denne podkasten snakker vi om filmene og panelsamtalen, og hvilke tanker denne seminardagen igangsatte hos oss. Rundt lydopptakeren sitter Karsten Meinich, Lars Ole Kristiansen og Ingrid Synneva Holtar.

God lytting!