Montages utgir sin første bok på eget forlag: Analysen – Norsk film 2015

Den første bokutgivelsen fra Montages er en realitet: Analysen – Norsk film 2015 samler alle våre analyser fra det norske filmåret 2015 mellom to permer. I denne artikkelen presenterer vi informasjon om og historikk for utgivelsen, samt redaktørenes introduksjon og produsent Maria Ekerhovds forord.

Noe av det mest populære stoffet vi presenterer her på Montages tilhører spalten Analysen, som ble introdusert for fem år siden. I spaltens artikler diskuteres premiereaktuell norsk film med analytisk innfallsvinkel og faglig blikk, signert noen av landets fremste filmvitere. Analysen ble skapt i kjølvannet av en debatt om kvaliteten på norsk filmkritikk i desember 2010, som startet med Montages-artikkelen «Den akutte krisen i norsk filmkritikk». Siden 2011 har vi dermed nærlest hver eneste norske kinofilm her på Montages, og redaksjonen begynte tidlig å diskutere muligheten for å samle artiklene i en årlig bokutgivelse.

Pilotutgaver av Analysen-boken (2011-2014).
Pilotutgaver av Analysen-boken (2011-2014).

I flere år har vi jobbet med å utvikle dette prosjektet, og vi er stolte over å endelig kunne presentere resultatet av denne prosessen. Boken Analysen – Norsk film 2015 er et resultat av uvurderlig innsats fra mer enn et dusin sentrale bidragsytere, og konstruktive innspill fra både støttegivere og kollegaer innen akademia og filmbransjen for øvrig. Utgivelsen er samtidig den første boken som presenteres av Montages på eget forlag, men forhåpentligvis ikke den siste. Selv om denne første boken tar for seg det norske filmåret 2015, er vårt mål å jobbe for at dette blir en serie Analysen-bøker – der både filmårene 2011–2014 kommer i bokform retrospektivt, samt at vi på nyåret 2017 kan presentere en lignende utgivelse om det norske filmåret 2016.

2015 vil huskes som et markant norsk filmår, med vår første Gullpalme-nominerte spillefilm i Cannes på 36 år (Joachim Triers Louder Than Bombs), en vaskeekte katastrofefilm som feide over kinopublikum (Roar Uthaugs Bølgen), en mors portrett av sine to sønner, filmet gjennom åtte år (Aslaug Holms Brødre), og ikke minst et knippe spennende debutanter (Yngvild Sve Flikkes Kvinner i for store herreskjorter; Sten Hellevigs Dryads – Girls Don’t Cry; Henrik Martin Dahlsbakkens Å vende tilbake). Artiklene i denne boken tar hver film i nærmere øyesyn, og identifiserer og diskuterer filmenes tematikk, fortellerstil og audiovisualitet.

«Analysen – Norsk film 2015»
«Analysen – Norsk film 2015»

Analysen – Norsk film 2015 er designet av Åsmund Seip, som har bidratt til den visuelle utformingen av Montages helt siden nettmagasinet vårt ble lansert i 2009. Boken har blitt trykket i Norge, og er på 336 sider. Den er vakkert innbundet, med harde permer, tekstilrygg og rødt lesebånd. Analysene er trykket på tykt, matt papir, flankert av 64 bildesider – der motiver fra alle filmene utgjør totalt 49 fargebilder, gjengitt på blankt papir. Forsidemotivet er et utsnitt fra plakaten til Anne Sewitskys film De nærmeste, med skuespiller Ine Marie Wilmann. (Plakaten er designet av Eivind Platou/Handverk, og bildet tatt av Paul Laukli.)

Tekstene i boken er skrevet av Søren Birkvad, Ingvild Bjerkeland, Anne Gjelsvik, Thor Joachim Haga, Eirik Frisvold Hanssen, Ingrid Synneva Holtar, Anja Høiby-Nikolaisen, Gunnar Iversen, Aksel Kielland, Lars Ole Kristiansen, Endre Eidsaa Larsen, Mads Outzen, Jon Raundalen, Tonje Skar Reiersen, Dag Sødtholt og Sveinung Wålengen.

Analysen – Norsk film 2015 slippes offisielt tirsdag 1. mars 2016, og er tilgjengelig som forhåndsbestilling i Montages’ nettbutikkløsning. Som lanseringstilbud tilbyr vi FRI FRAKT (til Norge) på alle forhåndsbestillinger som registreres før 1. mars. Bestill her.

*

Nedenfor kan dere lese Montages-redaktørene Karsten Meinich og Lars Ole Kristiansen sin introduksjon til boken, og produsent Maria Ekerhovds forord.

*

«Analysen – Norsk film 2015»

Introduksjon

Analysen er en fast spalte hos det nettbaserte filmtidsskriftet Montages, der hver eneste nye norske kinofilm blir nærlest med et faglig blikk. Målet er å tilby filmskaperne en grundigere tilbakemelding på deres arbeid enn hva den generelle filmkritikken i Norge gjør i dag, og samtidig berike publikums opplevelse og forståelse av norsk film.

Siden Analysen ble introdusert på Montages i 2011 har spalten vært en enestående redaksjonell og ideologisk suksess, og innført et nytt paradigme for hva slags type kritikk og debatt som føres rundt innholdet i nye norske filmer. I en tid med høy kvantitativ produk­sjon av spillefilm i Norge, er nærlesningen og den kritiske diskusjonen Analysen representerer et uunnværlig bidrag til filmkulturen.

Foruten å styrke samtalen om norsk film, springer Analysen ut av et ønske om å legge til rette for at norske filmvitere kan dele sin omfattende og varierte fagkunnskap med en stor leserskare. Tekstene i denne boken bærer preg av ulike analytiske tilnærmingsmåter, farget av skribentenes interesseområder og personlige preferanser. Enkelte legger særlig vekt på det audiovisuelle; andre undersøker filmenes tematikk, fortellerstil eller tilknytning til spesifikke sjangre.

Vi er glade og stolte over å kunne presentere analysene fra det nor­ske filmåret 2015 i bokform. Redaktørene vil benytte anlednin­gen til å rette en særlig stor takk til alle de generøse filmviterne som har viet sin tid og fagkunnskap til å realisere prosjektet. Vi ønsker også å takke Fritt Ord for støtte til denne utgivelsen, samt Norsk Filminstitutt og Kulturrådet for støtte til nettidsskriftet.

Filmfestivalen i Tromsø og Kosmorama filmfestival i Trondheim har vært viktige samarbeids­partnere i utviklingen av Analysen, og vi takker dem for støtte og godt samarbeid knyttet til formidlingen av spalten og denne utgivelsens tilblivelse.

Karsten Meinich og Lars Ole Kristiansen, redaktører

*

Forord

Å lage film er en møysommelig og krevende prosess. Uavhengig av sluttresultatet, har mange dedikerte mennesker lagt ned store mengder arbeid. Man vil mye, men noen ganger får man til bare noe; andre ganger får man til mye, og helt unntaksvis får man til alt.

Når filmen så skal møte sitt publikum, får man ofte en følelse av at den forsvinner inn i et vakuum. Den kan bli en skuffelse eller en suksess, men ikke noe mer. Den redaksjonelle omtalen av film i Norge domineres stort sett av personportretter og kuriøse hendelser fra opptakene. Filmkritikken er i stor grad redusert til et handlingsreferat, ispedd subjektive evalueringer og noen mer eller mindre passende anekdoter. Samtalen innad i film­ bransjen er stort sett redusert til en diskusjon om publikumstall på kino.

Det finnes imidlertid en oase i denne ørkenen, der filmen tas på alvor. En spalte som inviterer filmvitere til å analysere samtlige norske filmer som har kinopremiere i løpet av et år. Denne heter Analysen og kan til vanlig leses på filmtidsskriftet Montages sine nettsider. I boken du nå holder i hånden er alle artiklene i Analysen­-spalten, om alle de norske filmene som hadde kinopremiere i 2015, samlet mellom to permer.

For filmskaperne som har laget filmene er det å bli tatt på alvor gjennom en nærlesning av verket enormt inspirerende. Det er viktig at det finnes noen som setter filmen din inn i en større filmhistorisk kontekst; som kjenner virkemidlene og som faktisk forsøker å forstå visjonen som ligger bak; som gjerne kritiserer arbeidet eller deler av ar­beidet, men som begrunner denne kritikken med faglig argumentasjon.

For oss blant publikum som ser norsk film bør Analysen leses når man faktisk har sett filmen. Til forskjell fra filmkritikkens forbruker­veiledning åpner Analysen for en dypere lesning av filmens bestanddeler – og dermed også interessante diskusjoner.

I 2015 konkurrerte en norsk spillefilm om Gullpalmen i Cannes. En skulle tro denne begivenheten var et insentiv for faglige interessante film­ kritikker. I stedet ble det bare en pinlig konstatering av tingenes tilstand hos norsk presse. Overflatiske anmeldelser av Louder Than Bombs ble skriblet ned i full fart etter pressevisningen, og var ikke på noen måte i stand til å danne grunnlag for en interessant diskusjon om filmen.

Da er det en glede å lese professor Anne Gjelsvik (NTNU) sine re­fleksjoner omkring Louder Than Bombs i hennes analyse, som dere finner her i boken. Gjelsviks perspektiv på filmen åpner opp for en diskusjon, både om de eksistensielle spørsmålene filmen stiller, og om hvordan fortellerstilen og de audiovisuelle virkemidlene behandler disse spørsmålene. Jeg har allerede sett Louder Than Bombs tre ganger, men etter å ha lest Gjelsviks analyse, får jeg lyst til å se den enda en gang. Jeg får lyst til å diskutere både filmen og livene vi lever.

En slik respons er jo først og fremst filmskapernes og filmens for­ tjeneste, men dersom vi skal få en interessant samtale om norsk film, er Analysen-­spalten et uvurderlig hjelpemiddel. Filmen kommer til liv i sitt møte med publikum, i sitt møte med vårt blikk, men den lever videre dersom vi snakker om den. Og skal vi utvikle en rik norsk filmkultur, er det helt avgjørende at vi tar oss tid til å diskutere filmene vi lager på en grundig måte.

Se filmene, les analysene og snakk med hverandre.

Maria Ekerhovd, filmprodusent («Mot naturen», «Jeg er din»)

*

Analysen-boken er som sagt tilgjengelig i vår nettbutikk, og lanseringstilbudet byr på FRI FRAKT frem til slippdato 1. mars. Boken vil også presenteres på et eget lanseringsarrangement i Oslo i begynnelsen av mars, og vil etter hvert være mulig å få kjøpt ved et knippe utalgssteder. De ytterligere detaljene omkring lanseringen vil snart offentliggjøres her på Montages, og i et eget nyhetsbrev.