Nytt fra Montages: International Edition

I dag lanserer vi en engelskspråklig separatutgave av Montages, som ser dagens lys under navnet Montages International Edition, på nettadressen montagesmagazine.com.

Ved et knippe tilfeller de siste årene har Montages-redaksjonen publisert engelskspråklige artikler her på nettmagasinet vårt. Disse sakene har vært på engelsk enten fordi en skribent har dette som morsmål, eller fordi vi har ønsket at en tekst skal nå bredest mulig ut, til lesere utenfor Norge.

Enkelte artikkelserier og redaksjonelle fokus på Montages henvender seg til et nisjepublikum og spesielt interesserte – eksempelvis Dag Sødtholts massive, analytiske gjennomganger av M. Night Shyamalans filmer. Denne typen innhold vil nå et vesentlig større publikum på engelsk, og med International Edition presenterer vi nå disse artiklene i et mer helhetlig format.

Med tanke på våre utenlandske lesere, og hvordan de opplever å besøke Montages, har det vært en stein i skoen for oss at det engelskspråklige stoffet på Montages er omsluttet av norsk språk i marger, annonser og vårt øvrige innhold. Dette har bidratt til å motivere oss til å opprette Montages International Edition, som på en oversiktlig måte nå presenterer alle tidligere engelskspråklige artikler, og som fra nå av blir plattformen for våre fremtidige tekster rettet mot et internasjonalt publikum. Vi vil også eksperimentere med oversettelser av norske artikler som vi ønsker å gi et nytt liv på engelsk.

Prosentvis er andelen engelskpråklig stoff fra Montages minimal, men ved å samle disse artiklene under en tydelig presentasjon, tror vi det blir enklere å kommunisere dette innholdet ut mot internasjonale lesere.

«It Follows»

Likevel betyr ikke dette at Montages’ engelskspråklige artikler forsvinner fra hovedsiden vår. Vi vil fortsette å publisere alle tekster her på nettmagasinet; International Edition vil være en separat presentasjon, tenkt som et supplement rettet direkte mot ikke-norskspråklige lesere.

Så det er ikke nødvendigvis slik at dere som til vanlig leser Montages på norsk vil ha stort utbytte av Montages International Edition. Men skulle dere ønske å tipse filminteresserte venner i utlandet, som kan ha interesse av å lese Montages, er dette nå mulig – og vi setter selvfølgelig stor pris på det, om våre norske lesere ønsker å spre ordet, eventuelt en link, videre til filminteresserte forbindelser i utlandet.

I forbindelse med lanseringen av Montages International Edition, blir hovedattraksjonen for nye lesere de oversatte versjonene av Dag Sødtholts tre analytiske artikler om horrormesterverket It Follows, som lanseres på DVD og Blu-ray i disse dager. Etter hva vi kjenner til, er dette den så langt mest grundige undersøkelsen som er gjort av David Robert Mitchells film.

Så, velkommen til Montages International Edition – en separat søsterutgave av Montages, som vil presentere alt vårt engelskspråklige stoff på en oversiktlig måte, for nye, internasjonale lesere.