Filmformidlingsleddet blir glemt

Haugesund 2014: I går inviterte Kulturdepartementet til innspillsmøte i Haugesund om regjeringens filmpolitikk. En utredning om den økonomiske tilstanden i norsk filmbransje ble overrakt kulturministeren, og etter en presentasjon av utredningen ble det åpnet for diskusjon. Flere savnet en tydeligere løsning på filmformidlingskrisen i Norge.

Møtet var det andre av i alt tre innspillseminarer – det siste skal etter planen avholdes under filmfestivalen i Tromsø i januar. Både statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag og kulturminster Thorhild Widvey la vekt på Kulturdepartementets ønske om innspill fra filmbransjen. Widvey forsikret tilhørerne om at de aktuelle utfordringene i den norske filmbransjen blir tatt på alvor, og at det er uaktuelt å ta penger fra norsk film og gi til utenlandsk filmproduksjon, i kjølvannet av incentivordningsdebatten som har pågått.

Debattdeltaker Heidi Sandberg, daglig leder i Film fra Sør, synes innspillsseminaret var et positivt tegn på at Kulturdepartementet vil lytte til bransjen, men savnet oppmerksomhet rundt festivaler og cinematekdrift. Eksistensgrunnlaget til cinematekene og filmfestivalene i landet er truet av forsvinnende støttemidler, siden tilskuddene til dette leddet i dag beregnes ut fra det stadig synkende DVD-salget som Film&Kino administrerer.

– Formidlingsleddet ble nok en gang glemt under dagens debatt. Krisestøtten som ble gitt i fjor hjelper, men er bare midlertidig. Vi trenger en ny, permanent finansieringsordning for filmformidlingen i Norge, sier Sandberg.

Den kommende filmmeldingen fra Kulturdepartementet legges ikke frem før våren 2015. Ingen av de norske filmfestivalene vet i dag hva de får i støtte for neste år. Det gjør det vanskelig for festivalene å planlegge og utvikle arbeidet, mener Sandberg.

– Kulturdepartementet vil ikke ta ansvar. Det foreslås økte sponsorinntekter, noe vi kontinuerlig jobber med, men det er vanskelig å få sponsormidler til festivaler. Det har også blitt foreslått å ta mer betalt for billettene og hente inntekter fra det private, men det er ikke mulig å få finansiert festivaldrift på et slikt grunnlag, sier Film fra Sør-lederen.

25 filmfestivaler i Norge mottar per i dag en totalstøtte på i alt 16 millioner kroner gjennom Film&Kino, men denne støtten er nå foreslått kuttet til 4,2 millioner kroner. Til sammenligning har Kulturrådet delt ut 47,2 millioner kroner til norske musikkfestivaler i 2014.

Guttorm Petterson er ny administrerende direktør i Film & Kino, og holdt under seminaret et innlegg der han blant annet påpekte nødvendigheten av en endret VPF-avtale, slik at de små kinoene i landet lettere kan vise kvalitetsfilmene de ønsker. Han mener filmfestivalene spiller en viktig rolle for distribusjonen av kvalitetsfilm på kino.

– Filmfestivalene og cinematekene er viktige, men blir nå utsatt for kraftige kutt på grunn av de synkende midlene fra videosalgsavgiften. Det er nødvendig med en ny modell. Vi må også sikre import- og garantistøtte til de små kvalitetsfilmene, slik at disse får levetid på norske kinoer, mener Petterson.

Haugesund-aktuelle En helg i Paris, Nånting måste gå sönder og Irenes to liv er blant filmene som har mottatt importstøtte, som vil bety kinolansering rundt om i landet.