Nils Klevjer Aas (1950 – 2013)

I går mottok vi den triste nyheten om at Nils Klevjer Aas har gått bort. Mandag 17. september døde han bare 63 år gammel, etter kort tids sykdom. Klevjer Aas har jobbet i ulike funksjoner i norsk filmbransje siden 1978, og de siste 20 årene for Norsk filminstitutt.

Nils Klevjer Aas hadde en glødende interesse for norsk film. Ikke minst ble dette tydelig da han for få år siden tok permisjon for å skrive en historisk avhandling om den norske stumfilmen Bergenstoget plyndret i natt, et arbeid som resulterte i boken «På sporet av Bergenstoget», som ble utgitt i 2009. Enda viktigere var nok bidragene hans til Norsk Filminstitutt, der han har hatt flere betydelige funksjoner. De senere årene var han Norges representant i den vesentlige europeiske støtteordningen Eurimages, hvor han også ble valgt inn i styret, og fra 1997-2000 var han direktør for European Audiovisual Observatory.

Med Nils Klevjer Aas’ bortgang har norsk filmbransje har mistet et av sine viktigste kontaktledd inn mot den europeiske bransjen, hvor han hadde et stort nettverk og et godt renommé. Han har også vært en stor ressurs for NFIs informasjonsavdeling, særlig i arbeidet med å samle statistikk og rapporter; blant annet årlige, grundige rapporter om eksport av norsk film.

Dette bildet er hentet fra «Bergenstoget plyndret i natt».
Dette bildet er hentet fra Bergenstoget plyndret i natt, som Nils Klevjer Aas bidro til å løfte frem fra arkivene.

Da jeg arbeidet med masteroppgaven min fikk jeg gleden av å treffe Klevjer Aas ved flere anledninger og benytte meg av hans enorme kunnskap og engasjement. Jeg har sjelden opplevd slik imøtekommenhet og varme når jeg har forespurt fagpersoner om hjelp og veiledning. Han bisto meg frivillig gjennom hele arbeidet og tok stadig initiativ til å opprettholde kontakten – for «å kaste ball med oppgaven», som han pleide å si.

Nils Klevjer Aas var usedvanlig dedikert til sitt arbeid, men samtidig full av humør og engasjement for andre. Han fortalte at han var særlig glad i å bistå studenter, og jeg vet om flere som har hyggelige minner fra generøse veiledninger med Klevjer Aas. Hans kunnskap og smittsomme entusiasme var til stor inspirasjon for meg, og jeg er helt sikker på at dette også var tilfellet for andre forskerspirer som fikk gleden av å treffe ham.

Mitt inntrykk er at Nils Klevjer Aas var en stor ressurs for NFI og utrolig godt likt blant sine kolleger. Det var med tungt hjerte jeg mottok denne beskjeden i går, og på vegne av meg selv og Montages sender jeg de varmeste tanker til Nils Klevjer Aas’ kolleger og familie.