Stillbilde fra den japanske filmen «Underwater Love»

Omtale

Pupper, dans og sang i Underwater Love

Film fra sør 2011: La meg ta dette kjapt: jeg hater musi­kaler. Synes det er ren smerte å se folk synge og danse midt i hand­lingen. Det er så uintere­ssant og ufilmisk man kan få det, og jeg synes dette burde vært for­beholdt teatret og revy­scenen. Jeg synes ikke at dette gir en film noe ekstra, det tar bare opp verdi­full tid som kunne vært brukt til å for­telle. Jeg pleier å sammen­ligne musikal­sjangeren med porno når jeg argu­ment­erer mitt syn, for de er svært like. Porno­filmens hand­ling stopper opp for å vise noe som strengt tatt ikke gir filmen noe annet enn en mulighet for til­skueren å bli mer aktiv. For begge sjangrene er det kun en mulig­het for skue­spillerne til å vifte med lemmene, det være seg kjønns­organer eller hender og føtter, og få mulig­heten til å bruke stemme­båndene på andre måter enn å snakke. Til tross for mine sterke følelser an­gående musikaler (og porno­filmer), valgte jeg å ut­fordre meg selv med japanske Underwater Love. For her blandes nettopp disse to sjangrene: pinku eiga og musikal.

Det første som slår en når man ser Underwater Love er at dette ikke er en dønn seriøs pinku, eller en musikal. Tradi­sjonelt så er de rosa filmene i Japan mer opp­tatt av å vise sex der det ofte er et til­snitt av tvang og del­vis vold. Det som først starter som en typisk vold­tekt, blir etter hvert en akt som ser ut til å være aksep­tert av begge parter. Først så mass­eres brystene på en brutal måte, og så klemmes det litt uten­på trusa – og da er tyde­lig­vis alt greit for den kvinne­lige parten selv om hun skrek og bar seg veldig i starten. Sexs­cenenes fr­ekvens varierer, men det ser ut til at film­skaperne forsøker å klemme inn så mange som mulig. Underwater Love skiller seg drastisk fra denne delen av sjangeren. Det er få til­feller der mannen tvinger seg på kvinnen ved bruk av vold eller kinbaku (bruk av tau, kjetting eller håndjern). Det hele virker mer fri­villig fra begge parter, men vi ser den typiske harde knaingen av bryster og knips­ingen av bryst­vorter. Fre­kven­sen på sex­scenene er også færre, og dette har ganske sikkert noe med at musikal­biten også krever sitt og da må man spare på plassen.

Som en hater av musi­kaler, fant jeg synge-og-danse-scenene ganske morsomme, for det hele er gjort med en slags iron­isk dist­anse og ofte for å gjøre narr av selve sjang­eren. Sangene har egentlig ikke noe med filmen å gjøre, i hvert fall ut fra hvordan jeg kunne tolke sang­tekstene, og musikken er veldig utypisk. Den minner svært mye om 8-bits- og gamle Amiga-synter, og er laget av gruppen Stereo Total (sjekk ut film­traileren på venstre­siden). Det er heller ingen natur­lig inn­ledning til syng­ingen og dans­ingen. Den bare starter opp når man minst venter det. En annen ting som gjør at filmen gjør narr av musi­kaler er den hin­sides amatør­messige dans­ingen som rett og slett ikke ligner grisen. Ut­føre­lsen er ekstremt over­drevet, karikert og de har tyde­lig­vis aldri hørt om å danse syn­kront med hver­andre.

Regissør Shinji Imaoka har fått med seg foto­graf Christopher Doyle, som bl.a. har filmene Days of Being Wild, Chungking Express og Ashes of Time under armen. Dette gir Underwater Love en mer in­teress­ant kine­mato­grafi enn andre, mer tradi­sjon­elle pinku-filmer der det be­nytt­es i all hoved­sak billige digital­kameraer. Men Doyle holder seg til en av pinku eigaenes beste egen­skaper der kine­mato­grafien be­nytt­es for å pirre til­skueren. I Japan er visning av kjønns­hår for­budt, og de rosa filmene beveger seg hele tiden mot ytter­grensene. Foto­grafen må for­søke å få med seg så mye av kropp­ene som mulig, men må hele tiden ha kamera i be­veg­else for å unn­gå å få med kjønns­organer og -hår. En slags dans opp­står mellom de som simu­lerer sex i Underwater Love og kamera­mannen som går rundt dem, og det er in­teress­ant å stu­dere i seg selv for man kan bare tenke seg til hvor mye øving som ligger bak alt dette.

Jeg har ikke fått til­bake troen på verken musi­kaler eller porno­filmer, men like­vel likte jeg altså Underwater Love svært godt. Den brakte inn varme, humor og en lett iron­isk dis­tanse til sjang­rene den støtter seg til og gjennom­førte alt på en over­raskende in­teress­ant måte. I sum gjør dette at filmen aldri blir seg platt og kjede­lig, i mot­setning til både musi­kaler og pinku-filmer flest.

Skriv ut artikkelen Skriv ut artikkelen 6 kommentarer

 1. At avbildning av kjønnshår er forbudt i Japan viser seg å være en utrolig seiglivet myte. Det VAR forbudt, men forbudet ble avskaffet på midten av nittitallet. Den første japanske mainstreamfilmen som viste frem kjønnshår var 1997-nyinnspillingen av Kagi («Nøkkelen»).

 2. Så vidt jeg har forstått så det teknisk sett forbudt, men mange gjør det. Pinku-scenen har som oftest valgt å holde seg til de gamle lovene.

 3. Paragraf 175 av den japanske straffeloven har ikke blitt omskrevet, men den ble tolket på nytt (i 1994, såvidt jeg husker), og avbildning av kjønnshår har etter det ikke vært gjenstand for straffeforfølgelse. Hvorvidt det er ensbetydende med teknisk sett forbudt eller ei er vel, ironisk nok, et tolkningsspørsmål.

 4. Har bare lagt merke til at de unngår kjønnshår i det store og hele, men noen viser av og til litt. Og da får de mosaikk-behandlingen man kjenner til fra JAV.

  Ser at de som er samproduksjoner med andre land går litt lengre. Derfor jeg tenkte at kjønnshår fortsatt er forbudt. Må finne mer ut av dette.

 5. Aksel Akselsen sier:

  Vært litt spent på denne, får prøve å huske å se den blant jungelen av filmer på to watch-lista. Vil også anbefale The Hole av Ming-liang Tsai som er en rimelig atypisk musikal og en flott film.

 6. den filmen her virker jo helt fantastisk! elsker traileren.

  holder forresten med aksel akselsen her over som nevner ‘the hole’ som en atypisk og fin musikal. jeg vil også nevne ‘les chansons d’amour’ som enda en god atypisk musikal der syngingens distansierende effekt gjør filmen til en lek med mediet som funker superfint (på tross av filmens tunge tematikk: ung kjærlighet og plutselig død).

Svar Sivert Almvik

Du kan bruke følgende koder:
<a href="https://montages.no">lenke</a>
<b>fet skrift</b>
<i>kursiv</i>
<blockquote>sitat</blockquote>