Begrepet: High concept

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

High concept er et begrep som brukes på filmer som kan oppsummeres i særdeles korte trekk. Går man dypere inn i high concept-filmer, ser man at filmene er universelle, det vil si at de fleste kan se filmen og kjenne seg igjen i historien. Manuset har få eller ingen elementer som virker avskrekkende eller bidrar til å støte fra seg de aller fleste. Filmene har en original vri på den universelle historien. Og filmen skal kunne oppsummeres så kort som mulig, gjerne i løpet av en setning. Disse tre elementene enes de fleste om, men man kan også trekke inn at filmen skal ha en helt som må løse et gitt problemgjerne et som er gigantisk – og en fengende tittel som bør si noe om filmen og skal vekke nysgjerrigheten hos tilskueren.

Eksempler på high concept-filmer er Jurassic Park og den kommende norske filmen Trolljegeren. Alle disse kan kokes ned til en enkel setning, og har en universell historie med en original vri over seg: «Hva hvis man klarte å skape levende dinosaurer?», «Hva hvis det fantes troll på ordentlig og den norske stat forsøker å skjule sannheten?» osv. Det viser seg også at de fleste high concept-filmer som regel er lettsolgte og har blockbuster-potensiale, noe som kanskje grunner i at de er universelle. Hadde Jurassic Park tatt opp problemstillinger som homofili eller religion, ville filmen utvilsomt mistet en stor del av sitt publikum.