Klart for NFKs filmfaglige seminar

Helgen 2. og 3. oktober inviterer Norsk filmklubbforbund, i samarbeid med Cinemateket, IMK og Norsk filmkritikerlag til seminar om «Filmens grenser – digitalisering og nye uttrykk» i Filmens hus i Oslo. Vi har bedt studieansvarlig i NFK og ansvarlig redaktør i filmtidsskriftet Z, Ingrid Rommetveit om å fortelle oss litt mer om årets deltakere og tematikk.

Det er vanskelig å spå – i hvert fall om framtiden. Allikevel har vi i Norsk filmklubbforbund valgt å sette søkelyset nettopp på filmens mulige framtider i høstens filmfaglige seminar «Filmens grenser». Vi har gitt seminaret undertittelen «digitalisering og nye uttrykk», og håper ikke dette er en misvisende tittel. Det handler ikke bare om digitaliseringen, men også om filmens grenser i betydningen nye filmatiske uttrykk.

Seminarets hovedforeleser blir professor Thomas Elsaesser, en av de skarpeste, mest reflekterte og kunnskapsrike nålevende filmviterne. I boka European Cinema – Face to Face with Hollywood (2006) drøfter Elsaesser europeisk films status i dag, i forhold til Hollywood og ny verdensfilm, populærfilm og auteurfilm. Det skjer utrolig mye spennende både innenfor produksjons- og distribusjonsteknologi så vel som innenfor adferds- og hjerneforskning og alt dette påvirker måten vi lager og tilegner oss film på. Et paradigmeskifte på linje med lydfilmens, fargefilmens og fjernsynets oppfinnelse – eller kanskje noe enda mer grunnleggende? Elsaesser vil reflektere over dette, og også se på blant annet 3D som estetisk uttrykksform.

Fra Christian Petzolds «Jerichow»
Fra Christian Petzolds «Jerichow»

Filmopplevelsen – forstått som kinoopplevelsen, endres i det flere og flere filmer blir tilgjengelige for nedlasting på nettet. Regissør Ruben Östlund (Gitarmongo, De ufrivillige) hevder at noe av det mest spennende som skjer innen filmskapning i dag, nettopp foregår på nettsteder som YouTube. Vi har bedt Östlund prate ut fra egne synspunkter og egen estetikk, og han vil også vise kortfilmen Hendelse ved bank, som vant Gullbjørnen ved årets Berlinale. Han har kalt sitt innlegg «Ruben pratar om rørligbild og spegelneuroner», og det vil garantert gi deg en helt ny forståelse av filmens grenser, av film og levende bilders betydning i samfunnet vårt. Hvis du ennå ikke har hørt om speilnevroner er dette en ypperlig anledning også til å lære om den mest betydningsfulle oppdagelsen for vår kultur- og menneskeforståelse de siste tiårene, kom og lær!

Førsteamanuensis i litteraturvitenskap, Eivind Røssaak, vil fokusere på filmen i informasjonens tidsalder, med hovedvekt på kunstfilm. Fotograf John Christian Rosenlund (De Usynlige, Den brysomme mannen, Hjem til jul og O’Horten) vil innlede om Digitale fascinasjon – for hvem? ut fra sine egne erfaringer med analoge og digitale opptaksformat, og Torkell Sætervadet vil gi en innføring i kvalitetsforskjeller i ulike visningsformat.

Fra Quentin Tarantinos «Death Proof»
Fra Quentin Tarantinos «Death Proof»

Her har du programmet i sin helhet:

Lørdag 2. oktober

10.00: Velkomst ved Marit Soini, styreleder NFK, Film 1 – Jerichow (Christian Petzold,
2008, 35mm med engelske undertekster, 91 min), introduksjon ved Thomas Elsaesser

11.45 -12.30: Lunch i Bens café

12.30 – 13.30: Thomas Elsaesser «European cinema – still face to face with Hollywood?»

13.30 – 14.00: Pause

14.00 – 14.30: John Christian Rosenlund: Digitale fascinasjoner – for hvem?

14.30 – 15.00: Torkell Sætervadet: Fra korn til piksler – Hva betyr oppløsning og digitalisering for filmopplevelsen?

15.00-15.30: Pause

15.30. – 16.00: Eivind Røssaak «Filmen i informasjonens tidsalder»

16.15 – 17.00: Ruben Östlund:, Ruben pratar rörligbild och spegelneuroner + visning av Hendelse ved bank

17.20 : Film 2 – De ufrivillige, kort intro ved Ruben Östlund

Søndag 3. oktober

09.30 – 10.00: Registrering

10.00:  Film 3 – Death Proof, introduksjon til filmen ved Jan Holmberg

12.00 -12.45: Lunch

12.45 – 13.45: Jan Holmberg: Déjà vu: Betraktninger kring filmens framtid genom dens forntid

14.15 – 15.15: Thomas Elsaesser: 3D, a new paradigm or the return of the repressed?

15.30: Film 4 – foreløpig ikke bestemt

Moroa koster 400 kroner (350 kroner for filmklubb- og cinematekmedlemmer) for samtlige filmer og alle innlegg, samt enkel lunsj begge dager. Påmelding sendes til nfk@filmklubb.no.