- Montages - https://montages.no -

Montages.no

Begrepet: Freeze frame

Av Sivert Almvik , 14. september 2010 i Artikler

«Begrepet [1]» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Teknikken går ut på å «fryse» et gitt bilde i en innstilling slik at det ser ut som et fotografi, og la dette bildet vare i en gitt tidsperiode. Dette gir nesten en fotografi-effekt som kan benyttes i filmfortellingen på flere måter. Den klassiske måten er å la det frosne bildet være et lykke-bilde; et tegn på seier eller lykke. En karakter fryses i det han eller hun smiler, hopper av glede o.l. og dette kan tolkes som at lykken varer evig. Andre grep som kan gjøres er å fryse bildet i bestemte situasjoner for å la tilskueren betrakte ansiktsuttrykket til karakteren, eksempelvis rett før han blir skutt eller ser noe forferdelig. Man kan også ha en filosofisk tilnærming til det frosne bildet ved å la en scene i filmen, eller hele filmen i seg selv, slutte med et frossent bildet og la det være opp til publikum å tolke hva som skjer videre.

Eksemplet under er hentet fra François Truffaut [2]s Les quatre cents coups [3] (De 400 slagene). Her ser vi hvordan det frosne bildet brukes i den mer filosofiske retningen.


Artikkel skrevet ut fra Montages: https://montages.no

Lenke til artikkel: https://montages.no/2010/09/begrepet-freeze-frame/

Lenker i denne artikkelen:

[1] Begrepet: http://montages.no/stikkord/begrepet/

[2] François Truffaut: http://montages.no/filmfolk/francois-truffaut

[3] Les quatre cents coups: http://montages.no/film/pa-vei-mot-livet/

Copyright © 2009 Montages.no. All rights reserved.