Begrepet: Statlig støtte

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

De fleste land har en eller annen form for statlig støtte til kunst og kultur, og film er gjerne ett av satsningsområdene. Grunnen til dette er at den amerikanske filmen dominerer markedet og utkonkurrerer de fleste lands nasjonale filmindustri på det åpne markedet. For å sikre at sine innbyggere skal få tilgang på filmer basert på eget språk og kultur, opprettes det gjerne statlige støtteordninger beregnet på å kunstig opprettholde en nasjonal filmproduksjon.

Norge har en slik proteksjonistisk ordning der staten aktivt går inn for å sørge for en nasjonal filmproduksjon basert på norsk kultur og norsk språk. Hovedmålet er å beskytte det norske språket og den norske kulturen mot den amerikanske filmen som har godt over 80% av markedet.

Skriv ut artikkelen Skriv ut artikkelen 4 kommentarer

 1. Dag Asbjørnsen sier:

  Kudos til begrepssnekkerne i Montages!

 2. Smitte sier:

  Hva blir det neste? Begrepet: «Stipend omgjort til lån?»

 3. Erik Vågnes sier:

  Er enig med Smitte her; dette var en unødvendig begrepsforklaring. Få noe flere filmtekniske begrep!

 4. Dag Asbjørnsen sier:

  Uten statlig støtte blir det ikke noe dypfokus eller jumpcuts eller points of no return å analysere

Din kommentar

Du kan bruke følgende koder:
<a href="https://montages.no">lenke</a>
<b>fet skrift</b>
<i>kursiv</i>
<blockquote>sitat</blockquote>