Meningsduellen: Arven fra Avatar

En viktig grunnpilar i Montages er retten til å ha en mening, og tørre å stå for den. Mye av motivasjonen bak å starte dette nettmagasinet var å bygge et sted med stor takhøyde, og å skape en motvekt til de marginaliserte og overfladiske diskusjonene filmmediet ofte dessverre er offer for. Internt i Montages diskuteres og dissekeres regissører og filmer hele tiden, og temperaturen er akkurat så høy som den bør være. Meningsduellen er et resultat av dette, og et ønske om å lage rammer for større bredde og med det belyse flere sider av enkeltfilmer eller regissører vi er opptatt av. Vi håper du følger opp med din mening i kommentarfeltet!

Første utgave av denne spalten handlet om Moon, og i andre runde er det igjen en sci-fi-film som har skapt uenighet i redaksjonen. James Camerons Avatar har nå vært blant oss i fem måneder, og på kort tid erobret klodens oppmerksomhet og blitt tidenes mest innbringende kinofilm. Her på Montages mottok vi den med en positiv omtale av Kari, en musikkanalyse av Thor Joachim og en kollektiv podkast-episode fylt av motstridende meninger. Så diskusjonen har vært i gang helt siden premieren, men nå som filmen gitt ut på DVD og Blu-ray og sakte glir inn i filmhistorien reiser det seg et nytt spørsmål:

Hva blir arven fra Avatar? Filmen opptar en ubestridelig plass i vår samtidige popkultur, men hva med fremtiden? Blir Avatar en del av filmhistorien i et bredt eller snevert aspekt? Dette spørsmålet har antent uenighet mellom Thor Joachim og Sivert, og her i Meningsduellen fremfører de nå sine to synspunkter. Thor Joachim mener Avatar «rekontekstualiserte hele vår innfallsvinkel til filmmediet», mens Sivert mener «[filmens] arv er teknisk. Ikke noe annet.» Kjør debatt!

Denne artikkelen har 2 undersaker: