Begrepet: Walla

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Begrepet walla brukes om lydeffekten som forsøker å gjengi bakgrunnsstøy av en gruppe mennesker. Fra gammelt av ble det i USA brukt ordet «walla» gjentatte ganger for å skape effekten av en gruppe mennesker som fører forskjellige samtaler, mens det i dag blir gjort mer profesjonelt ved at skuespillerne fører ekte samtaler som legges inn som bakgrunnsstøy.

Poenget med walla er at tilskueren ikke skal legge merke til den som noe annet enn den støyen som er forventet. Hvis man så mennesker i bakgrunnen, som i eksemplet under fra Pulp Fiction, men ikke hørte noe lyd fra dem, ville det hele virket fremmed for tilskueren. Hører man godt nok etter, får man med seg litt av bakgrunnsstøyen i restauranten.