Samantha Morton og Philip Seymour Hoffman

Begrepet: Metafilm

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Ordet «meta» i denne betydningen betyr «om», eller «omhandlende» og kan derfor tolkes som «film om film». Handlingen i en film kan omhandle nettopp den samme handlingen og utviklingen av denne. Siden det er uvanlig at filmer handler om seg selv, blir dette grepet som oftest sett på som en fremmedgjøring og et sterkt verktøy for å sette filmens essens under kritikk: folk blir klar over at den filmen de nå ser faktisk er fiksjon siden den sier det selv.

Eksemplet under er hentet fra Synecdoche, New York og vi ser her at Sammy (spilt av Tom Noonan), som spiller karakteren Caden Cotard i et sinnsykt stort teaterstykke den ekte Caden Cotard (spilt av Philip Seymour Hoffman) forsøker å sette opp. Alt er basert på en tidligere hendelse i filmen etter den ekte Cotards liv, og dette er noe vi hører han si til Sammy etter at han hoppet ned fra bygningen: «I didn’t jump, Sammy!» Andre kjente eksempler på metafilmer er Fredrico Fellinis , og Spike Jonzes Adaptation..

Skriv ut artikkelen Skriv ut artikkelen 3 kommentarer

  1. Mitt favoritteksempel på metafilm er fra Paul Thomas Andersons Boogie Nights som har en scene der de der de spiller inn en pornofilm om noen som lager film. Dobbelt-meta!

  2. Even G. Benestad sier:

    American Splendor(2003) er et glitrende eksempel på metafilm. Filmen veksler mellom autentiske opptak, fiksjon og hendelser bak kamera uten at det fremstår som ren gimmick eller «en god ide». Fordelen med metagrepet i denne filmen er at det bringer dybde til karakterene og større troverdighet til selve fortellingen.

  3. Espen Nomedal sier:

    Vi har jo også vår kjære ‘Motforestilling’ av Erik Løchen.

Din kommentar

Du kan bruke følgende koder:
<a href="https://montages.no">lenke</a>
<b>fet skrift</b>
<i>kursiv</i>
<blockquote>sitat</blockquote>