Kvinnelige former, film og internett

Wei Tang og Tony Leungs kropper slanger seg rundt i sengen der akrobatiske sexstillinger skiftes hyppig. Kamera panorerer og kjøres rundt dem. Akkurat nok vises til at man kan ane glimt av kjønnsorganer. Dette er enkeltscener klippet ut fra Lust, Caution som er fritt tilgjengelig for nedlasting og et mer nøye gjennomsyn på internett. Man trenger ikke lengre se hele filmen for å få med seg en av de mest omtalte sexscener av nyere dato.

Selv om det er sexscener som er klippet ut, er det få av disse filmene som kan regnes som pornografiske i tradisjonell forstand. Store Hollywood-produksjoner er relativt nøye med å vise akkurat nok til at en sexscene blir pirrende, men samtidig holde seg godt innenfor sensurens økonomiske grenser. Amerikanske indie-filmer går av og til litt lengre enn Hollywood-normen, mens europeisk film tradisjonelt har vært mye mer vågal og eksplisitt. Likevel er det flest typiske Hollywood-filmer det klippes fra, samt en hel rekke amerikanske og franske B- og C-filmer med tilhørende filmstjerner. De fleste slike utklipp ligger på nettsider der pornografi og andre pornografiske elementer er samlet. Som regel er disse klippene tilgjengelige uten noen form for betaling eller vederlag (hvis man ser bort fra spionvare og andre uhumskheter som forsøker å installere seg på datamaskinen). Selvsagt finner man nettsider der man må kjøpe medlemsskap for å få tilgang til slike klipp. Det reklameres med at klippene er tilgjengelige for nedlasting i meget høy kvalitet. Selv om disse scenene er en del av en gitt film, er det et særegent fenomen å samle disse på ett sted tilgjengelig for gjennomsyn. I tillegg må det være et visst marked for at dette skal lykkes, særlig med tanke på betalingssidene som tilbyr dette. Hva er så drivkraften bak dette fenomenet? Er det kjendishysteriet som videreføres fra sladdermagasin på internett og i papirform?

Marisa Tomei er en populær skuespiller man finner mange klipp av, og særlig populære er hennes scener i «Before The Devil Knows You're Dead» og «The Wrestler».

Førsteamenuensis Anne Marit Myrstad ved Institutt for Kunst- og Medievitenskap hevder man kan se dette som en bekreftelse av mannens blikk og en ekstrem videreføring av sladdermagasinenes og samfunnets interesse for sex generelt.

«En annen måte å si det på er at fenomenet med all mulig tydelighet viser at den tidlige feministiske filmkritikkens påstand om at populærfilmen er produsert av og for et mannlig (og i dag må vi huske å tilføye heteroseksuelt) blikk fortsatt har gyldighet. Ikke slik at et mannlig, heteroseksuelt blikk er enerådende og all-over, men her kommer det utilslørt til uttrykk.»

Gjennom sladdermagasiner og, relativt ofte men ikke fullt så hyppig, nyhetsartikler i dagspressen ser man en særlig interesse for sexscener i filmer. Rapporter om de ferskeste og heteste sexcener mellom filmstjerner figurerer ofte med spekulasjoner om hvorvidt de involverte parter ikke bare begrenser seg til filmsettet. Interessen for sexscener er tydeligvis til stede. Går man ut fra at dette er en ekstrem videreføring av sladdermagasinene, ser man et fellestrekk i stjernefokuset. De fleste sladdermagasiner trykker bilder av stjerner på stranda, eller andre steder der kroppen er minimalt dekket til. Det er særlig mannens blikk på kvinnen som synes være aktuelt, selv om de fleste sladdermagasin henvender seg hovedsakelig mot kvinner. Den feministiske filmteoriens begreper om «male gaze» (mannlig blikk) ser ut til å være begrep som kan benyttes for å beskrive dette. Ennå er det slik at teknologi anses som mannens domene. Selv om kvinner benytter internett i stor grad er hovedbrukerne mannlige. Pornografiens utnyttelse av dette mediumet og det faktum at det søkes oftere på pornografisk innhold enn noe annet kan være et tydelig tegn på dette. I de fleste tilfeller er menn målgruppen for disse klippene.

En av de mest populære sexsceneutklippene på Internett er fra filmen «Monster's Ball». Halle Berry og Billy Bob Thorntons realistiske sexscene får man i flere versjoner, blant annet en sakteversjon der man får god tid til å studere Berrys kvinnelige former i overraskende høy detaljrikdom.

Men hva kjennetegner sexsceneutklipp? Jeg har klart å isolere fem forskjellige egenskaper de fleste slike klipp har til felles.

  1. Isolering av en, eller flere enkeltscener. Klippene er et resultat av en isolering av enkeltescener i en gitt film der sexscenen må vise minst én kroppsdel. Som oftest er det synlige bryster som avgjør om scenen faktisk blir isolert ut fra filmen. Graden av synlighet spiller en stor rolle. Er scenens form til hinder for at man får se godt synlige kroppsdeler, eksisterer det som regel ingen klipp av disse tilgjengelig for nedlasting eller visning på Internett.
  2. Kvinnelig stjernefokus. Mannlige skuespillere vies liten oppmerksomhet uansett hvor mye av deres kropp og kjønn er synlig. Utklippene er rangert etter kvinnelige skuespillere uavhengig av deres rangordning i filmverden. A-, B- og C-filmskuespillere er ikke skilt fra hverandre. Obskure og lite kjente soft core-skuespillere blandes med superstjerner som Halle Berry og Angelina Jolie.
  3. Rent teknisk er klippene gode og detaljerike. Man ser i alle tilfeller en kvalitetsreduksjon i bildet som følge av komprimering, men det er meget lite påfallende. Orginalkildens kvalitet spiller selvfølgelig en rolle.
  4. Klippenes lengde og utforming. De klipp som er korte på orginalkilden, blir gjerne vist flere ganger etter hverandre. De korteste klippene inneholder kanskje en saktefilm-versjon, eller en bilde-for-bilde-visning slik at man skal få mer tid til å studere bildenes innhold. Bilde-for-bilde-versjoner benyttes i de tilfeller der klippene er ekstremt korte (fra under ett sekund opp til tre sekunder). På denne måten blir ting som er knapt synlige i normal hastighet, synlige og overraskende detaljerike.
  5. Pornografitilhørighet. Som regel ligger klippene på nettsider som reklamerer for pornografiske nettsider og tjenester, innehar pornografisk materiale, eller på annen måte er knyttet opp mot pornografi.

En annen faktor er at filmene som klippene hentes fra som oftest ikke er spesielt aktuelle eller av nyere dato, og dette er som følge av teknologiske begrensninger. De som har interesse av å legge ut slikt innhold på internett må av åpenbare grunner vente på at filmene slippes ut på det åpne videomarkedet. Per dags dato er det svært vanskelig å få tak i slike klipp gjennom andre kanaler, og dermed er det flest «eldre» filmer som er tilgjengelig. Det ser også ut til å være en direkte kobling mellom piratversjoner av videofilmer og sexsceneutklipp. Av tekniske grunner er det enklere å hente ut slike scener fra et allerede ferdig produkt som ligger tilgjengelig for ulovlig nedlasting siden man da slipper selv å få tak i en videoversjon og bruke tid på å overføre denne til et brukbart format. En annen mulig forklaring kan være at de som legger ut hele filmer for ulovlig nedlasting også er de som gjør slike scener tilgjengelig. Som nevnt tidligere er det som regel menn som driver med dette så det er ikke en usannsynlig teori.

Fremtiden for dette fenomenet ser ut til å være en oppadstigende kurve av interesse for kjendisers sexualliv og nakenhent generelt. Det heter jo seg at sex selger, og dette stemmer i nesten alle tilfeller. Vi ser en seksualisering av nyhetsbildet gjennom en større bruk av seksuelt ladede bilder for å trekke oppmerksomhet (og dermed potensielle annonse-klikk), og særlig ser vi dette i tabloide nyhetsmedier som Dagbladet og VG. Kjendiser på stranden og et stort fokus på sexscener i film i media generelt er med på å bygge opp under fetisjen med sexsceneutklipp på Internett, og dette vil utvilsomt føre til en større industrialisering av det som til nå ser ut til å være dominert av amatører og privatpersoner.