Begrepet: Observerende modus

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

I filmvitenskapen benyttes begrepet om dokumentarfilmer som har en helt spesiell estetikk og teknikk. For oss som tilskuere ser det ut som om dokumentarfilmens subjekter lever ut sitt normale liv uten påvirkning av dokumentarfilmskaperens kamera- og lydutstyr. Ikke bare ser det slik ut, men filmskaperen ønsker at vi skal tro at hvis ikke kamera hadde vært til stede ville denne hendelsen skjedd uansett. Kameraets tilstedeværelse virker derfor å være en absolutt objektiv dokumentasjon.

Begrepet ble utviklet etter at en hel rekke dokumentarfilmskapere begynte å benytte seg av datidens nye og lette 16mm-filmutstyr og mer hendige lydopptakere, og som regel krediteres filmteoretikeren Bill Nichols for å ha introdusert begrepet. Ordet «Observerende» kommer av at dokumentarfilmskaperene som oftest diltet etter sine subjekter og dokumenterte alt de gjorde. Eksemplet under er hentet fra Stefan Jarls utsøkte observerende dokumentarfilm Dom kallar oss Mods.