Begrepet: Body-Horror

Tetsuo

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

«Body-Horror» er et begrep som brukes om filmer som har et sterkt estetisk fokus på kroppslig forandring og mutilering. Ofrene kan selv ikke styre det som skjer siden det som oftest er som følger av en ekstern påvirkning i form av en overgriper eller noe overnaturlig. Genren spiller på folks iboende frykt for mekanisk-teknisk kroppslig skade. Kjente regissører som ofte benytter body-horror-elementer er japanske Shinya Tsukamoto og kanadiske David Cronenberg. I nyere tid har genren sett en revitalisering med torturpornofilmene i Saw-serien.

Eksemplet under er hentet fra Shinya Tsukamotos Tetsuo, som handler om en mann som plutselig opplever at hans kropp forvandles om til en maskin.