Begrepet: Jidai-geki

Chanbara-eiga, en populær undergren av hovedgenren jidai-geki.

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Ordet blir benyttet for å beskrive japanske filmer, og er én av to store genrer alle japanske filmer kategoriseres etter. Det hele koker ned til en bestemt hendelse i den japanske historien, og er dermed avgjørende for hvordan japanske filmer klassifiseres. For verdens samlede filmhistorie er dette meget spesielt siden det er ytterst få genreklassifikasjoner som er så spesifikk som den japanske. I 1868 gjennomgikk Japan en hel rekke moderne forandringer som førte til at føydalsystemet ble avskaffet og et mer moderne statsapparat ble innført (det som i japans historie refereres til som Meji-restaurasjonen).

Jidai-geki er altså alle filmer der handlingen foregår før 1868 og er som regel kostymedramaer og historiske epos. En meget populær undergenren til jidai-geki er samuraifilmen (chanbara-eiga), som representert under med den fantastiske Twilight Samurai.