Begrepet: J-horror

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

«J-horror», et annet navn for kaidan-eiga, er et begrep som benyttes om den japanske skrekkfilmen, og sier noe om hvilken status denne har i forhold til den mer etablerte skrekkfilmen som i all hovedsak er amerikansk. Som den mest kjente japanske filmgenren etter yakuza- og chanbara-eiga, har kaidan-eiga vært med på å bygge opp Japan som en av de mest interessante filmland i verden.

Genren har dype røtter i den japanske kulturen og man finner en hel rekke elementer som er felles for alle, blant annet (kvinnelige) ånder (yūrei og yōkai), elementer fra kabuki-teater der skuespillerne gjerne gjorde en ekkel grimase som de «frøs», og brønnsekvenser. Nye elementer fra det moderne Japan er preget av samfunnets teknologiske retning. Enkelte deler av moderne teknologi blir en direkte link til det okkulte og det «gamle Japan», gjerne via onde, kvinnelige ånder.

Eksemplet under er hentet fra filmen Kaidan, og her finner vi en rekke kjente trekk som den moderne japanske skrekkfilmen fortsatt bygger på.