Kortfilmfestivalen har fått nytt styre

Stiftelsestilsynet har oppnevnt John M. Jacobsen og Elisabeth O. Sjaastad som nye medlemmer av Kortfilmfestivalens styre. Utnevnelsen skjer etter at to av tre tidligere styremedlemmer trakk seg etter uenighet med festivalens daglige leder tilbake i 2007. Festivalens programkomite trakk seg også. Oppnevnelsen er skjedd med virkning fra 27. november 2009.

Her er festivalens beskrivelse av sine nye styremedlemmer:

Elisabeth. O. Sjaastad har flere ganger hatt film i konkurranse på Kortfilmfestivalen og hun har gjennom sitt kunstneriske og fagpolitiske arbeid oppnådd anseelse i norsk og internasjonal filmbransje. Hun var medlem av Einarsson-utvalget, oppnevnt av Kultur-og kirkedepartementet, som laget stortingsmeldingen om film i Norge tilbake i 2006. Hun er nå daglig leder for The Federation of European Film Directors som representerer 10.000 regissører gjennom 33 organisasjoner i 29 land. Forrige leder av FERA var Liv Ullmann. Sjaastad er foreslått i samråd med Norsk filmforbund.

John M. Jacobsen er Norges desidert største filmprodusent, og leder selskapet Filmkameratene som i fjor var kinoaktuell med blant annet Max Manus. Hans film Veiviseren ble Oscarnominert i 1987. Han har mottatt flere utmerkelser for sitt arbeid. I 2003 ble han hedret med Amandas ærespris. Jacobsen ble 17. juni 2008 av kongen utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for innsats for norsk film. Han har vært en ivrig deltaker på Kortfilmfestivalen og han har stor kunnskap om film generelt, innen kortfilmsjangeren har han en spesiell kompetanse på animasjonsfilm. Jacobsen er foreslått i samråd med Norske film- og TV produsenters forening.