Flashback: The Bridge

The Bridge

Det er en opprørende film som har skapt sterke kontroverser i USA. Regissøren er blant annet blitt anklaget for en kynisk kikkerholdning: Hvorfor grep han ikke inn, som medmenneske? Ifølge Steel selv avverget han flere selvmord ved å varsle sikkerhetspatruljene på broen.
(Ingunn Økland i Oslopuls)

Vi må ta hensyn til at ukritisk og uheldig omtale kan føre til at flere personer kan komme til å ta sitt liv. Forskning viser at medieomtale kan føre til økning i selvmordsatferd.
(Veileder for omtale av selvmord)

Troen på påvirkningskraften i eget medium er trolig det som får journalister til å sky selvmordstematikken, og dette er noe de bærer med seg når de tar for seg andre nye medier som film.
(Min artikkel i TAFFI høsten 2008)