- Montages - https://montages.no -

Montages.no

Begrepet: Transportbilder

Av Sivert Almvik , 8. desember 2009 i Artikler

Cousin Avi reiser fra New York til London

«Begrepet [1]» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Når en eller flere karakterer i en film reiser fra A til B brukes gjerne det som kalles transportbilder. Bildene kan på det enkleste angi en reise i tid og rom slik at handlingen naturlig kan fortsette videre. Uten disse bildene kan tilskueren lett miste oversikten over hvor handlingen nå finner sted, og dette blandes som oftest sammen med etableringsbilder [2]. Transportbilder kan også angi en psykologisk reise som brukes aktivt i karakterbyggingen. Særlig finner vi dette i road movie-filmer der selve reisen mellom A og B er det viktige.

Eksemplet under er hentet fra Guy Ritchie [3]s Snatch [4]. Avi reiser fra USA til London. Her ser vi hvordan transportbildene i sin enkleste form angir en reise fra A til B samtidig som de gir et snev av humor.


Artikkel skrevet ut fra Montages: https://montages.no

Lenke til artikkel: https://montages.no/2009/12/begrepet-transportbilder/

Lenker i denne artikkelen:

[1] Begrepet: http://montages.no/stikkord/begrepet/

[2] etableringsbilder: http://montages.no/2009/09/begrepet-etableringsbilde/

[3] Guy Ritchie: http://montages.no/filmfolk/guy-ritchie

[4] Snatch: http://www.imdb.com/title/tt0208092/

Copyright © 2009 Montages.no. All rights reserved.