Begrepet: Pan and scan

Pan and scan

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Begrepet viser til en gammel metode for å tilpasse brede filmformater til TV. På den tiden var TV-formatet utelukkende 4:3 og av såpass dårlig kvalitet at brede filmformater ikke kunne vises i sin helhet. Teknikken «pan and scan» ble utviklet for å bøte på dette. Det hele går ut på å forhåndsdefinere en ramme som er tilpasset det mediet man ønsker å overføre ekstremformatet til; eksempelvis en TV som er i størrelsesformatet 4:3. Man flytter så rammen fra høyre til venstre over det originale formatet og viser kun det som er inne i den forhåndsdefinerte ruten. Det vil si at alt utenfor ikke blir med. De engelske ordene «pan» og «scan» kommer av at man som regel fulgte handlingen («scan») ved å bevege rammen fra høyre til venstre («pan»). Eksemplet under viser en meget forenklet versjon av dette. Her ønsker vi å overføre formatet 16:9 ned til 4:3. Vi ser at store deler av det originale bildet forsvinner.

Pan and Scan
Et 16:9-bilde overføres til 4:3 ved å benytte «pan and scan». 4:3-rammen flyttes fra høyre til venstre i 16:9-rammen etter handlingen i bildet.

En side-effekt av «pan and scan» er at filmen forandres estetisk og fortellermessig. Fra å vise store og detaljerte bilder som ofte hadde meget viktig informasjon gjemt rundt om i bildet, fikk man mindre utsnitt og publikum kunne risikere å miste en viktig del av handlingen. En avis i bakgrunnen, et åpent vindu o.l. kunne lett bli oversett under overføringen.