Begrepet: Off-screen/on-screen

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Begrepet sier noe om handlingsrommene som eksisterer i forhold til hverandre, og er enkelt fortalt det som til enhver enten er på skjermen eller utenfor en av de fire kantene. On-screen er når ting er i bildet, mens off-screen er når ting er utenfor bildet. Som regel benyttes dette for å skape spenning: tilskueren kun kan relatere til ting som er on-screen siden dette er alt han blir tillatt å se. Skrekkfilmer er den genren som bruker spenningen mellom on- og off-screen mest av alle. Vi tvinges til å betrakte den fiksjonelle verden gjennom tette utsnitt som virker klaustrofobiske i forhold til store oversiktsbilder. Det er nettopp det som er utenfor skjermen som skal skremme oss. Andre ganger ønsker filmskapere å hinte til det som skjer utenfor bildet ved å tvinge oss til å se på noe annet mens lyden blir vårt eneste hint av handlingen. Man kan si at det som skjer på lydsiden iscenesettes av vår egen fantasi.

Eksemplet under er hentet fra Reservoir Dogs og den kjente torturscenen. Legg merke til hvordan kamera panorerer sakte vekk fra torturen og tvinger oss som tilskuere å studere noe helt annet mens lydbildet angir hva som skjer utenfor bildets fire rammer – kort sagt: off-screen.