Begrepet: Time slice-effekten

The Matrix

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Effekten blir også kalt «bullet time» og refererer til den populære benyttelsen av grepet i skytescener. Effekten ble svært populær i både dataspill- og filmverden etter at den ble brukt gjentatte ganger i The Matrix. Rent teknisk gjøres dette som følger: En rekke kameraer settes etter hverandre rundt objektet som skal fotograferes. Deretter synkes alle kameraene slik at de tar bilder samtidig og med samme innstillinger i lukker og blender. Hvert enkelt rute settes så sammen til en film, det vil si at bilde nummer 3 fra alle kameraene 1 til 9 settes sammen etter hverandre i postproduksjon slik at den flyvende effekten oppnås. Man kan også oppnå samme effekt ved bruk av dataanimasjon og dermed forenkle den tekniske biten (i tillegg er det mer økonomisk).

Den tekniske biten av time slice-effekten.
Den tekniske biten av time slice-effekten. Alle kameraene tar stillbilder nøyaktig samtidig. Deretter settes dette sammen i postproduksjon. Ill.: Sivert Almvik.

Eksemplet under er hentet fra The Matrix, og illustrerer en god utnyttelse av grepet. Figuren ovenfor er en grov skisse av hvordan denne scenen i filmen ble spilt inn.