Spillefilmkonsulent Vera Micaelsen slutter

Spillefilmkonsulent Vera Micaelsen har sagt opp sin stilling i Norsk filminstitutt, og vil fratre som spillefilmkonsulent ved årsskiftet, forteller NFI i en pressemelding. Hun vil i oppsigelsesperioden følge opp de prosjektene som hun er konsulent for i produksjon og utvikling, og innstille prosjekter for produksjon i 2010.

NFI skriver at de fleste prosjektene Micaelsen har arbeidet med i år er planlagt for produksjon i 2010, og disse vil bli vurdert og prioritert som normalt. Hennes avgang vil derfor i liten grad påvirke neste års produksjon. Nye prosjekter vil nå bli vurdert av Einar Egeland og Thomas Robsahm. Sistnevnte skal også delta i konsulentordningen for kortfilm.