Begrepet: Shot/reverse shot

Shot/reverse shot

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Teknikken er en klippemetode som benyttes når en samtale mellom to eller flere personer utgjør grunnlaget for en scene. Begrepet hører til under kontinuitetsprinsippet og er ment for å vise en normal samtale uten at tilskueren skal legge merke til klippingen. Alt fokus ligger på karakterenes blikkretninger under samtalen. Klipperen søker etter å la karakterene se i den retningen motparten befinner seg. Dette gir inntrykk av at karakterene ser direkte på hverandre. Brytes dette vil man få kontinuitetsbrudd, og det vil se ut som om karakterene snakker i en helt annen retning (og dermed kanskje helt andre mennesker).

shot-reverse shot
Kameraet setter oss som tilskuere i DiCaprios posisjon og det oppnås en god shot/reverse shot som beskriver samtalen. Ill.: Sivert Almvik

Eksemplet nedenfor er hentet fra Martin Scorseses The Departed. Figuren ovenfor viser hvordan Scorsese har satt opp kameraene i denne scenen. Kamera 1 brukes når Wahlberg henvender seg til DiCaprio. Kameraet setter oss som tilskuere i DiCaprios posisjon og det oppnås en god shot/reverse shot som beskriver samtalen. Det samme skjer med posisjonen til kamera 2. Her ser vi hvordan Sheen ser ut til å se rett på DiCaprio. Kamera 3 brukes i hovedsak når DiCaprio henvender seg til enten Sheen og Wahlberg.

En liten gåte helt til slutt: bryter Scorsese 180°-regelen i denne scenen?