Begrepet: Point of view-klipp

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Begrepet beskriver en enkel, men viktig teknikk innenfor kontinuitetsprinsippet der en karakters optiske utgangspunkt illustreres. Det hele består av to innstillinger: den første er en innstilling av en karakter som ser ut av rammen (offscreen) etterfulgt av det han eller hun tilsynelatende ser på. Ofte vil man se at de to innstillingene passer sammen siden den siste ofte etteraper karakterens optiske ståsted. Ser karakteren ut til venstre, klippes det til en innstilling som er filmet fra venstre og i samme høyde som øynene til karakteren. Illustrasjonen under viser hvordan denne enkle teknikken utføres i praksis.

En enkel illustrasjon av point of view-klippet.
Kamera 1 filmer person A som ser på X. Deretter klippes det til kamera 2 som filmer X fra samme optiske ståsted som person A. Ill.: Sivert Almvik.

Eksemplet er hentet fra Alfred Hitchcocks North by Northwest. For hver gang Cary Grant ser i en bestemt retning, klippes det til et optisk point of view-klipp av det han ser på. Panorering av kamera brukes i tillegg for å illustrere at han snur hodet etter bilene som passerer. I det Grant kaster seg ned på bakken og ser opp, klippes det til en innstilling av det han ser på. Her ser vi at kameraet er plassert i tilsynelatende samme høyde over bakken som man kan forvente at hans hode befinner seg i akkurat den situasjonen.