- Montages - https://montages.no -

Montages.no

Begrepet: Kuleshov-eksperimentet

Av Sivert Almvik , 6. oktober 2009 i Artikler

Kuleshow-eksperimentet [1]

«Begrepet [2]» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Kuleshow-eksperimentet [3]Lev Kuleshov [4] er kjent for det som i dag kalles «Kuleshov-eksperimentet» eller «Kuleshov-effekten». Den sovjetiske filmteoretikeren demonstrerte at tilskueren intuitivt ilegger en mening til sammenstillingen mellom to bilder – at det oppstår et tredje, mentalt bilde mellom de to kamerainnstillingene.

I ekseperimentet hans var én innstilling fast: ansiktet til en mann. For hver montasje med mannens ansikt og et annet klipp, mente publikum å kunne se følelsesmessige forskjeller i mannens ansikt, eksempelvis sorg, medfølelse, og glede. Eksperimentet sier mye om tilskuerposisjonen og hvor avgjørende montasjen er for hvordan ting tolkes.

[5]*


Artikkel skrevet ut fra Montages: https://montages.no

Lenke til artikkel: https://montages.no/2009/10/begrepet-kuleshov-eksperimentet/

Lenker i denne artikkelen:

[1] Image: http://montages.no/files/2009/10/kuleshov2.jpg

[2] Begrepet: http://montages.no/stikkord/begrepet/

[3] Image: http://montages.no/files/2009/10/kuleshov1.jpg

[4] Lev Kuleshov: http://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Kuleshov

[5] Image: http://montages.no/2009/10/begrepet-kuleshov-eksperimentet/kules/

Copyright © 2009 Montages.no. All rights reserved.